ผู้นำเทคโนโลยี 5G สำหรับอุตสาหกรรมและสมาร์ทซิตี้
สร้างเสริมศักยภาพประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ความเร็วสูงเพื่อธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมล้ำสมัย เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต และการแพทย์สมัยใหม่
คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า
ที่ 5GCT เราตั้งใจช่วยคุณคัดสรรคลื่น 5G และวางระบบซอฟท์แวร์พื้นฐานในรูปแบบ ไพรเวทเน็ตเวิร์ค ที่คุณสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเอง รวมถึงเฟ้นหาแอปพลิเคชั่นและนวัตกรรมจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจคุณ
C2A Icon
คลื่นความถี่
ช่วยจัดหาคลื่นความถี่ 5G ที่เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรม เมืองอัจฉริยะ และการแพทย์ โดยมีให้เลือกตั้งแต่ย่าน low-band, mid-band และ high-band
C2A Icon
ไพรเวท เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี
เป็นผู้นำเทคโนโลยีไพรเวทเน็ตเวิร์คจาก มาเวเนีย เพียงรายเดียวในประเทศไทย ที่จะทำให้คุณสามารถเป็นเจ้าของโครงข่ายสื่อสารไร้สายและควบคุมการโยกย้ายข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
C2A Icon
ออกแบบโซลูชั่นส์ด้วยนวัตกรรมนำสมัย
ให้คำปรึกษา เสมือนคู่คิดที่ช่วยออกแบบระบบโครงข่ายและนวัตกรรม Internet of Things ต่างๆที่เหมาะสมกับความต้องการในธุรกิจของคุณแบบครบวงจร
C2A Background
5G สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
5G สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
  • พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ
  • รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมาก สนับสนุนให้กระบวนการควบคุมเครื่องจักรกับเครื่องจักร (M2M) สามารถทำงานเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นสูงขึ้นและช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน (workforce)
  • ความหน่วงเวลา (latency) ที่มีปริมาณต่ำมากช่วยลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการการผลิต
  • สร้างการทำงานที่เป็นระบบแบบอัตโนมัติ (Automation) จะสามารช่วยยกระดับคุณภาพของชิ้นงาน โดยผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการภายในโรงงานได้อย่างเป็นระบบ
  • โอกาสเพิ่มผลกำไรมากถึง 20%
ติดต่อเรา
5G สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Checkboard Line Odd
Checkboard Line Odd
5G สำหรับเมืองอัจฉริยะ
5G สำหรับเมืองอัจฉริยะ
  • พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองแบบบูรณาการ ให้พนักงานภาครัฐมีข้อมูลที่ถูกต้องและเรียลไทม์เพื่อบริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • สร้างเสริมชุมชนปลอดภัย โดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
  • ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชนยั่งยืนโดยใช้พลังงานสะอาดและอุปกรณ์เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับสภาพอากาศ
  • ขยายบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยบริการการแพทย์ทางไกลตอบสนองความต้องการยุคดิจิตอลด้วยบริการฟรีอินเตอร์เน็ตผ่าน เครือข่าย Fixed Wireless Network
ติดต่อเรา
5G สำหรับเมืองอัจฉริยะ
Checkboard Line Even
Checkboard Line Even
พาร์ทเนอร์ของเรา
ทีมของเรา
Team
ชาริณี กัลยาณมิตร
Chief Executive Officer
Team
นิพัทธ์ ยมกิจ
Chief Technology Officer
Team
วรินทร์รตา ชุตินิยมการ
Marketing & Strategic Partnerships
Team
ปัญญา วอนเผื่อน
Sales & Commercial
ติดต่อเรา
ทีมงานของเราจะทำการติดต่อกลับท่านภายใน 7 วันทำการ

Get In Touch